Pedagogika – prace licencjackie. Co one są warte?

Pedagogika to kierunek bardzo ciekawy. Skupmy się na pracach licencjackich, które są tam pisane. Czasem mogą mieć one zastosowanie w biznesie.  Mogą, ale nie muszą.

Najczęściej wybierane tematy prac licencjackich z pedagogiki dotyczą przykładowo roli motywacji w procesie uczenia się czy też wpływu środowiska na przyswajanie wiedzy.

Jest to bardzo dobry temat. Motywacja jest bardzo ważna w realnym biznesie. Praca licencjacka na ten temat może być bardzo ciekawa dla zwykłego czytelnika. Popularne są także wszelkie modne zagadnienia, takie jak prawa dziecka, problem dzieci z ADHD, czy wpływ Internetu na procesy uczenia się. Praca licencjacka z pedagogiki w większości to odtwórcza, niemająca głębszego sensu praca, którą rzadko kto czyta.

Prace licencjackie z pedagogiki w zasadzie w żaden sposób nie wpływają na podniesienie kwalifikacji studenta, nie uczą rozwiązywania problemów, tylko powielania schematów. Studenci nierzadko nie fatygują się nawet skorzystać z najnowszych badań, świeżej literatury przedmiotu, nie śledzą na bieżąco informacji, które powinny ich interesować.

Polski system edukacji nie wspiera w tym zakresie przyszłych wychowawców, a raczej zachęca do „odrabiania pańszczyzny”. Nawet przeprowadzając badania do pracy, studenci często nie fatygują się z faktycznym i rzetelnym ich wykonaniem, a upodabniają swoje wyniki do znalezionych w sieci lub do wyników swoich starszych kolegów z uczelni.

Pedagogika – prace licencjackie. Podsumowanie.

Prace licencjackie z pedagogiki z pewnością powinny dziś wyglądać inaczej. Czy kiedyś się tego doczekamy? Najprawdopodobniej nie. A szkoda.

W USA nie ma wymogu pisania prac dyplomowych. Podobnie w Szwajcarii. Prace licencjackie pisane pod przymusem, to pewnie nie jest najlepsze rozwiązanie. Pracy w szkołach publicznych będzie coraz mniej. Być może klientem pedagoga XXI wieku nie będą już dzieci. Często będą to dorośli. Pedagog przyszłości będzie bardziej trenerem danych umiejętności. Polska pedagogika przejdzie wkrótce rewolucję. Obecna gospodarka też gruntownie się zmienia. Internet zmienia cały handel. Będzie on również zmieniał konkretne profesje. Pedagog, świadom panujących trendów, musi się dostosować do panujących trendów.

Dodaj komentarz