Pedagogika zabawy. Dobry temat na pracę magisterską.

Temat pracy magisterskiej z pedagogiki powinien być powiązany z własną pasją oraz aspiracjami zawodowymi. Ciężko chyba o ciekawsze zagadnienie, aniżeli pedagogika zabawy. W poniższym artykule przybliżymy to zagadnienie.

Historia zna tysiące przypadków, w których to właśnie zabawa ukształtowała fenomenalne umysły. Bardzo inspirująca jest tutaj historia Thomasa Edisona, który jako dziecko w publicznej szkole ponosił same porażki. Widząc to, jego Matka zabrała go stamtąd, ponieważ uważała ona, że nauka może być również świetną zabawą. Najprawdopodobniej przekształcenie ciężkiej nauki w ciekawą zabawę, zadecydowało o przyszłym sukcesie słynnego wynalazcy.

Jan Kulczyk, miliarder, jako dziecko bardzo lubił grać w szachy. Umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, którą wyniósł z tej planszowej gry, najprawdopodobniej bardzo przydała mu się w odnoszeniu biznesowych sukcesów. Na podstawie tych dwóch przypadków widać, że zabawa może być kluczem do fenomenalnych osiągnięć.

W tym miejscu warto zdefiniować pojęcie pedagogiki zabawy. Najkrócej można to pojęcie jako naukę poprzez zabawę w grupie, która jest dowodzona przez animatora. Wspomniany tutaj animator całej zabawy kieruje aktywność grupy, w takim celu, aby osiągnąć odpowiednie cele edukacyjne.

Można powiedzieć, że rolą animatora jest, to aby nie tylko wyedukowanie swoich uczniów w danej dziedzinie, ale również to, obudzenie potencjału, który w nich drzemie. Zajęcia tego typu powinny się odbywać w myśl zasady „uczymy, bawiąc i bawimy, ucząc”. 

Rozdział pierwszy pracy magisterskiej tradycyjnie zawiera różne kwestie teoretyczne. W rozdziale drugim trzeba zaprezentować konkretne badania. W przypadku pedagogiki zabawy można sprawdzić efektywność zajęć, które ją wykorzystują. Rozdział trzeci powinien zawierać odpowiednie podsumowanie.

Temat pracy magisterskiej z pedagogiki, który jest fascynujący. Pedagogika zabawy.

Temat pracy magisterskiej z pedagogiki, który jest z pewnością bardzo ciekawy to pedagogika zabawy. Wykorzystanie tej formy edukacji może być bardzo pomocne do ukształtowania kluczowych dla człowieka cech, takich jak inteligencja finansowa, kreatywność, czy też komunikatywność. Może ona być również świetnym sposobem, aby rozbudzić potencjał, który drzemie w danym człowieku.

Pedagogikę zabawy można wykorzystywać z powodzeniem do edukowania własnych dzieci. Tutaj na pewno bardzo przydatne będą takie gry jak szachy, monopol, czy też poker. Gry te rozwijają umiejętności, które mogą dzieciom pomóc w przyszłej karierze.

Dodaj komentarz