Praca magisterska z pedagogiki . Jak dobrze ją pisać?

Praca magisterska z pedagogiki to wielkie intelektualne wyzwanie. Sama pedagogika jest kierunkiem, który łączny w sobie wiadomości z różnych dziedzin, między innymi z filozofii, psychologii i socjologii.

Jest to kierunek, którzy wybierają Ci studenci, którzy w przyszłości chcą podejmować pracę z dziećmi i młodzieżą. Studia oprócz wiedzy teoretycznej poparte są także praktyką, która weryfikuje przyszłych wychowawców.

Studia pierwszego stopnia wymagają także przygotowania pracy magisterskiej z pedagogiki. Praca może dotyczyć różnych aspektów w wychowaniu dzieci i młodzieży, np. agresji bądź depresji wśród uczniów, metod nauczania, barier psychologicznych uczniów, problemu DDA (dorosłe dzieci alkoholików), dysfunkcji w zachowaniach.

Niemniej jednak praca magisterska z pedagogiki powinna skupiać się przede wszystkim na metodach i rozwiązaniach w dotarciu do uczniów, zarówno przeciętnych, wybitnych, jak i tych z problemami.

Praca magisterska z pedagogiki powinna być także podparta badaniami, choć nie jest to konieczne w każdym przypadku. Niemniej jednak łatwość przeprowadzenia badań w grupie dzieci, które zazwyczaj chętnie biorą udział w takich testach, sprzyja tworzeniu prac badawczych w tym zakresie.

Badanie przeprowadza się zazwyczaj za pomocą ankiety, z opracowanymi wcześniej pytaniami, których odpowiedzi będzie można ująć w wykresie i omówić, a także wyciągnąć na ich podstawie wnioski.

Praca magisterska z pedagogiki … a co potem?

Pedagogika, to kierunek bardzo specyficzny. Popyt na pedagogów w szkołach, będzie spadać. Demografia jest nieubłagalna. Absolwenci pedagogiki muszę więc być otwarci na  różne opcje. Wielu absolwentów pedagogiki znajduje pracę w firmach jako rekruterzy. Pedagodzy mogą również pracować jako trenerzy różnych dziedzin. Przykładowo mogą to być warsztaty sprzedażowe, czy też zajęcia z kreatywności. Mogą oni prowadzić również zajęcia z zakresu technik szybkiego uczenia się lub nauki szybkiego czytania.

Ukończenie pedagogiki nie zamyka nam możliwości osiągnięcia sukcesu w wielu innych zawodach. Żyjemy obecnie w dobie internetu i informatyzacji. Umiejętności informatyczne są obecnie w cenie.  Pedagog, który przyswoi sobie dobrze wiedzę informatyczną, ma szansę zarabiać bardzo dobre pieniądze. Jeśli będzie on organizował kursy, które będą dotyczyć nauki programowania, wówczas taki pedagog może odnieść duży sukces komercyjny. W każdym razie warto cały czas się rozwijać.

Dodaj komentarz