Praca magisterska z pedagogiki o stylach uczenia się

Praca magisterska z pedagogiki to dla niejednego studenta smutna konieczność. Jeśli już masz pisać tego typu pracę, to piszą ją o zagadnieniach, które Ciebie interesuje. W poniższym artykule przedstawimy ciekawy temat, na pracę magisterską z pedagogiki: “Sposoby identyfikowania i rozwijania stylów uczenia się”.

Z reguły rozdział pierwszy, stanowi teoretyczne opracowanie danego tematu. W rozdziale tym trzeba przedstawić te wspomniane, wcześniej style uczenia się. Ogólnie, to można je podzielić na: wzrokowy, słuchowy, dotykowy oraz kinestyczny.

Wzrokowcy są osobami, które lubią pracować w uporządkowanych środowiskach. Osoby takie doskonale zapamiętują: informacje, miejsca. Wzrokowcy to osoby, które preferują wokół siebie porządek. Wzrokowiec musi widzieć to, czego ma się nauczyć.

Kolejny styl uczenia się to styl słuchowy. Słuchowiec najskuteczniej uczy się poprzez słuchania innych oraz siebie. Osoba taka świetnie zapamiętuje muzykę oraz dialogi filmowe. Słuchowiec lubi słuchać różnych dyskusji oraz wykładów. Jednym ze sposobów uczenia się, jaki on preferuje to po prostu czytanie na głos.

Następny styl uczenia się to styl dotykowy. Osoby, które reprezentują ten styl uczenia, są z reguły bardzo wrażliwe. Dotykowcy najlepiej uczą się poprzez sprawdzanie różnych rzeczy w praktyce. Dotykowiec sam musi doświadczyć i poczuć, to, czego chce się nauczyć. Najlepiej wiedza mu się przyswaja, wtedy gdy jest w stanie dotknąć dany obiekt, lub go powąchać.

Ostatni styl uczenia, który trzeba opisać w rozdziale pierwszym to kinestyczny styl uczenia się. Osoby, które preferują ten styl uczenia. Najlepiej przyswajają wiedzę z w ruchu. Najlepiej uczą się one wówczas, gdy są same zaangażowane w daną aktywność. Samo słuchanie lub oglądanie nie wystarczy im. Innymi słowy, przyswajanie wiedzy wiąże się dla nich z akcją, realnym działaniem.

Rozdział drugi powinien być rozdziałem badawczym. Trzeba w nim wskazać sposoby na zidentyfikowanie stylu uczenia się u danej osoby. Jeśli już się znajdzie preferowany styl uczenia się tej osoby, to trzeba opracować sposoby, aby go najefektywniej wykorzystać. Część tą trzeba wzmocnić poprzez odpowiedni warsztat statystyczny.

Rozdział trzeci powinien zawierać odpowiednie podsumowanie. Należy w nim zawrzeć również określone refleksje. Określenie odpowiedniego stylu uczenia się może być bardzo ważne, dla osiągnięcia sukcesu nie tylko w nauce, ale również w biznesie.

Praca magisterska z pedagogiki, a style uczenia się.

Praca magisterska z pedagogiki powinna być wstępem do przyszłej kariery. Współczesny pedagog zawsze może znaleźć pracę w firmie szkoleniowej. Dobry pedagog powinien umieć rozpoznać u klienta, który korzysta z jego usług, styl uczenia się, który jest najlepszy właśnie dla niego.

Polski system edukacji jest tak naprawdę nastawiony na edukowanie słuchowców. Osoby, które preferują inne style uczenia się, są świadomie lub nie, dyskryminowane.

Dodaj komentarz